ZADANIA KONTROLNE

Teoria obwodów - zadania kontrolne

W podręczniku „Metody analizy obwodów liniowych” Wyd. ATR 2003 opublikowane zostały zadania kontrolne. W niniejszym opracowaniu oprócz treści zadań przedstawiono rozwiązania przykładowych zadań. Należy mieć na uwadze, że w tekście znajdują się odwołania do pewnych podrozdziałów podręcznika.

Zadania te zostały pomyślane jako pomoc dydaktyczna do ćwiczeń z teorii obwodów. Wielowariantowość zadań polega na zróżnicowaniu zawartości gałęzi (w pewnych zadaniach prowadzi to do zmiany struktury) przy jednakowych parametrach elementów. Realizacja tej samej metody analizy w każdym wariancie prowadzi do tworzenia oryginalnych zależności.

Dla pierwszych dwóch zadań przewidziano 84 warianty, a dla pozostałych 160.

Top