Metoda wielkości proporcjonalnych zadania z rozwiązaniami

Metoda wielkości proporcjonalnych (obwód zawiera jedno wymuszenie):
a) zakładamy wartość odpowiedzi w gałęzi skrajnej względem źródła,
b) obliczamy kolejne odpowiedzi, które muszą towarzyszyć przyjętemu założeniu i wyznaczamy współczynnik proporcjonalności,
c) wyznaczamy faktyczne odpowiedzi w obwodzie poprzez pomnożenie przez współczynnik proporcjonalności odpowiedzi uzyskanych w punkcie b

Podręcznik: strony 28, 64, 119