Metoda Thevenina zadania z rozwiązaniami

Metoda źródła zastępczego (Thevenina lub Nortona):
Przydatna przy wyznaczaniu odpowiedzi w jednej dowolnej gałęzi obwodu.
W pierwszej kolejności upraszczamy (wg zasady Thevenina lub zasady Nortona) dwójnik złożony, do którego jest dołączona gałąź analizowana. Następnie obliczamy poszukiwaną odpowiedź w prostym obwodzie zawierającym gałąź analizowaną dołączoną do dwójnika uproszczonego.

Podręcznik: strony 35, 67, 215
Zadania kontrolne: strony 8, 13, 175