Metoda potencjałów węzłowych zadania z rozwiązaniami

Metoda potencjałów węzłowych
a) Wybieramy węzeł odniesienia i oznaczamy pozostałe (w – 1) węzły
b) Układamy n = w – 1 równań względem potencjałów

Podręcznik: strony 47, 120, 210

W obwodach zawierających idealne źródła napięcia o wspólnym węźle
a) Jako węzeł odniesienia wybieramy węzeł wspólny dla wszystkich gałęzi typu E
b) Układamy n = (w – 1) – ne równań względem w – 1 potencjałów, z których ne jest określonych przez napięcia źródłowe gałęzi typu E

Podręcznik: strona 49
Zadania kontrolne: strony 11, 12, 15, 23