Metoda kolejnych przekształceń zadania z rozwiązaniami

Metoda kolejnych przekształceń (obwód zawiera jedno wymuszenie):
a) uproszczenie (zwinięcie) obwodu przez zamianę połączeń rezystorów rezystorami równoważnymi, aż do uzyskania struktury pozwalającej na wyznaczenie odpowiedzi wprost z równania elementu lub wzorów na dzielnik prądu. W pewnych strukturach (liczących co najmniej 5 rezystorów) konieczne jest zastosowanie przekształcenia „trójkąt-gwiazda”.
b) wyznaczenie kolejnych odpowiedzi w gałęziach pierwotnych obwodu poprzez wykorzystanie cech połączeń szeregowych i równoległych lub praw Kirchhoffa (rozwinięcie).

Podręcznik: strony 24, 27, 119
Zadania kontrolne: strona 7