Kategoria: Metody analizy

Metody analizy

Metoda kolejnych przekształceń zadania z rozwiązaniami

Metoda kolejnych przekształceń (obwód zawiera jedno wymuszenie): a) uproszczenie (zwinięcie) obwodu przez zamianę połączeń rezystorów rezystorami równoważnymi, aż do uzyskania struktury pozwalającej na wyznaczenie odpowiedzi wprost z równania elementu lub wzorów na dzielnik prądu. W pewnych strukturach (liczących co najmniej

Metoda wielkości proporcjonalnych zadania z rozwiązaniami

Metoda wielkości proporcjonalnych (obwód zawiera jedno wymuszenie): a) zakładamy wartość odpowiedzi w gałęzi skrajnej względem źródła, b) obliczamy kolejne odpowiedzi, które muszą towarzyszyć przyjętemu założeniu i wyznaczamy współczynnik proporcjonalności, c) wyznaczamy faktyczne odpowiedzi w obwodzie poprzez pomnożenie przez współczynnik proporcjonalności

Metoda superpozycji zadania z rozwiązaniami

Metoda superpozycji pozwala na sprowadzenie analizy obwodu liniowego z wieloma źródłami do wielu analiz obwodów z jednym źródłem. Przy obliczaniu odpowiedzi cząstkowych stosujemy metodę kolejnych przekształceń lub metodę wielkości proporcjonalnych. Podręcznik: strona 30 Zadania kontrolne: strona 7

Metoda Thevenina zadania z rozwiązaniami

Metoda źródła zastępczego (Thevenina lub Nortona): Przydatna przy wyznaczaniu odpowiedzi w jednej dowolnej gałęzi obwodu. W pierwszej kolejności upraszczamy (wg zasady Thevenina lub zasady Nortona) dwójnik złożony, do którego jest dołączona gałąź analizowana. Następnie obliczamy poszukiwaną odpowiedź w prostym obwodzie

Metoda oczkowa zadania z rozwiązaniami

Metoda oczkowa a) Wybieramy oczka niezależne i kierunki prądów oczkowych b) Układamy n = g – (w – 1) równań względem prądów oczkowych Podręcznik: 42, 61, 120 W obwodach zawierających idealne źródła prądu a) Wybieramy n = g – (w

Metoda potencjałów węzłowych zadania z rozwiązaniami

Metoda potencjałów węzłowych a) Wybieramy węzeł odniesienia i oznaczamy pozostałe (w – 1) węzły b) Układamy n = w – 1 równań względem potencjałów Podręcznik: strony 47, 120, 210 W obwodach zawierających idealne źródła napięcia o wspólnym węźle a) Jako

Top