O PODRĘCZNIKU

Wydanie książkowe W roku 2003 opublikowałem w Wydawnictwach Uczelnianych ATR (obecnie UTP) w Bydgoszczy podręcznik „Metody analizy obwodów liniowych”. Pierwszy nakład oraz dodruk z roku 2005 zostały wyczerpane.

W 2013 roku udostępniłem podręcznik w postaci pliku pdf. W wydaniu tym dodano rozdział: „Twierdzenie Tellegena i jego zastosowania”. Natomiast rozdział „Zadania kontrolne” przeniesiono do odrębnego pliku pdf i uzupełniono przykładami rozwiązań, których nie było w wersji drukowanej. W roku 2014 plik podręcznika pobrano 1860 razy, a zadań kontrolnych 1230 razy. W roku 2015 dodano rozdział „Składowe ustalone odpowiedzi w obwodach liniowych z wymuszeniami wielomianowymi” i skorowidz oraz zmodyfikowano przykład 7.8-3. W obecnej wersji podręcznika (r. 2016) dodano przykład 1.6-1, dokonano zmian w p. 4.10 i wprowadzono drobne uzupełnienia w tekście.

Wydanie internetowe
W podręczniku znajduje się opis następujących metod:
• kolejnych przekształceń
• wielkości proporcjonalnych
• superpozycji
• źródła zastępczego (Thevenina i Nortona)
• wzajemności
• prądów gałęziowych
• prądów oczkowych
• potencjałów węzłowych

Wszystkie metody są ilustrowane przykładami liczbowymi.

Metody analizy przedstawiono początkowo w obwodach prądu stałego, a następnie pokazano możliwość ich stosowania przy prądach sinusoidalnych (metoda symboliczna) i w stanach nieustalonych (metoda operatorowa).

Algorytm metody prądów oczkowych rozszerzono na obwody ze źródłami prądowymi, a metody potencjałów węzłowych na obwody ze źródłami napięcia bez szeregowej rezystancji.

Omówiono stosowanie metod analizy w obwodach zawierających źródła sterowane.

Poza tym:

  • Pokazano sposób obliczania przyrostów odpowiedzi obwodu wywołanych zmianą w jednej z gałęzi, przydatny np. do analizy wpływu nieidealnego miernika na wielkość mierzoną i pozostałe odpowiedzi obwodu.
  • Przedstawiono bazującą na twierdzeniu Tellegena metodę układu dołączonego, która służy do wyznaczania wrażliwości (pochodnej prądu lub napięcia względem parametru elementu). W tej metodzie wystarczy zanalizować dwa obwody, aby otrzymać (jednocześnie!) pochodne względem parametrów wszystkich elementów. Uzyskane w ten sposób wrażliwości obwodu są przydatne przy projektowaniu i optymalizacji obwodów.
  • Przy analizie stanu nieustalonego w dziedzinie czasu do wyznaczania składowej przejściowej odpowiedzi opracowano metodę pośrednią niewymagającą budowania równań różniczkowo- całkowych obwodu. Metodami obwodowymi uzyskiwane jest równanie charakterystyczne oraz wartości początkowe odpowiedzi i pochodnych odpowiedzi.
  • Opisano stosowanie metody operatorowej przy wyznaczaniu odpowiedzi na wymuszenia złożone i okresowe ciągi impulsów.
Top